Thị trường Chứng khoán

Thị trường chứng khoán là một bộ phận quan trọng của Thị trường vốn, hoạt động của nó nhằm huy động những nguồn vốn tiết kiệm nhỏ trong xã hội tập trung thành nguồn vốn lớn tài trợ cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và Chính phủ để phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế hay cho các dự án đầu tư.

Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán các loại chứng khoán. Việc mua bán được tiến hành ở hai thị trường sơ cấp và thứ cấp. do vậy thị trường chứng khoán là nơi chứng khoán được phát hành và trao đổi.

Sắp xếp theo : Tên | Ngày | Lần xem [ Giảm dần ]

Thị trường Chứng khoán - Bài 1: Nhập môn Thị trường Chứng khoán Thị trường Chứng khoán - Bài 1: Nhập môn Thị trường Chứng khoán

hot!
Ngày tạo: 17/03/2012
Ngày chỉnh sửa: 17/03/2012
Kích thước: 1.15 MB
Downloads: 9349

Giúp sinh viên hiểu rõ Thị trường Tài chính là gì, vai trò của nó đối với nền kinh tế một quốc gia và cấu trúc của nó bao gồm những loại hình thị trường gì.

Giúp sinh viên hiểu một hình thái của Thị trường Tài chính, đó là Thị trường Chứng khoán, nó vận hành như thế nào và giúp ích gì cho nền kinh tế, cho doanh nghiệp, cũng như cho các Nhà Đầu tư.

Thị trường Chứng khoán - Bài 2: Chứng khoán Thị trường Chứng khoán - Bài 2: Chứng khoán

hot!
Ngày tạo: 20/04/2012
Ngày chỉnh sửa: 20/04/2012
Kích thước: 1.09 MB
Downloads: 7266

Giúp sinh viên hiểu rõ các sản phẩm (công cụ tài chính) được kinh doanh trên TTCK: Chứng khoán, Cổ phiếu, Trái phiếu, Chứng chỉ Quỹ và các sản phẩm chứng khoán phái sinh.

Thị trường Chứng khoán - Bài 3: Định giá Chứng khoán Thị trường Chứng khoán - Bài 3: Định giá Chứng khoán

hot!
Ngày tạo: 20/04/2012
Ngày chỉnh sửa: 20/04/2012
Kích thước: 805.08 kB
Downloads: 6983

Giúp sinh viên hiểu rõ cách tính giá trị của các công cụ tài chính trên TTCK được qui về thời điểm hiện tại và tương lai. Từ đó giúp chúng ta biết cách tính những khoản tiền đầu tư của mình và ra quyết định đầu tư thích hợp.

Thị trường Chứng khoán - Bài 4: Thị trường Chứng khoán Sơ cấp Thị trường Chứng khoán - Bài 4: Thị trường Chứng khoán Sơ cấp

hot!
Ngày tạo: 17/04/2012
Ngày chỉnh sửa: 27/12/2012
Kích thước: 914.43 kB
Downloads: 6127

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ hiểu rõ các chủ thể chính tham gia trên TTCK là những đối tượng nào. Bên cạnh đó, theo qui định của Luật Chứng khoán Việt Nam thì TTCK có những phương án phát hành chứng khoán là gì và điều kiện cần phải thỏa mãn cho những phương án phát hành đó.

Thị trường Chứng khoán - Bài 5: Thị trường Chứng khoán Thứ cấp (SGDCK) Thị trường Chứng khoán - Bài 5: Thị trường Chứng khoán Thứ cấp (SGDCK)

hot!
Ngày tạo: 26/04/2012
Ngày chỉnh sửa: 26/04/2012
Kích thước: 1.45 MB
Downloads: 6232

Sau khi học xong chương này, sinh viên sẽ hiểu rõ vai trò và nhiệm vụ của Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK), thành viên không thể thiếu trong việc điều hành và quản lý giao dịch TTCK thứ cấp. Ngoài ra, sinh viên sẽ nắm rõ các qui định và phương thức giao dịch khi tham gia mua bán chứng khoán trên TTCK Việt Nam.

Thị trường Chứng khoán - Bài 6: Hệ thống Thanh tra Giám sát và Đạo đức nghề nghiệp Thị trường Chứng khoán - Bài 6: Hệ thống Thanh tra Giám sát và Đạo đức nghề nghiệp

hot!
Ngày tạo: 09/05/2012
Ngày chỉnh sửa: 10/05/2012
Kích thước: 568.63 kB
Downloads: 4323

Sau khi học xong chương này, sinh viên sẽ hiểu các qui tắc và đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh chứng khoán nhằm có cái nhìn rõ hơn về nghề chứng khoán ở cả hai đối tượng là nhân viên môi giới và công ty chứng khoán.

Hơn nữa, sinh viên sẽ được biết hệ thống thanh tra kiểm soát của Chính phủ trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán bao gồm những cơ quan nào, cũng như trách nhiệm và vai trò của họ.

Thị trường Chứng khoán - Bài tập Khớp lệnh Thị trường Chứng khoán - Bài tập Khớp lệnh

hot!
Ngày tạo: 26/04/2012
Ngày chỉnh sửa: 26/04/2012
Kích thước: 199.01 kB
Downloads: 21075

Giúp sinh viên có cơ hội thực tập nhiều dạng bài tập khớp lệnh chứng khoán nhằm hiểu rõ các nguyên tắc giao dịch trên TTCK Việt Nam.

Thị trường Chứng khoán - Bài tập Quyền chọn Thị trường Chứng khoán - Bài tập Quyền chọn

hot!
Ngày tạo: 30/09/2012
Ngày chỉnh sửa: 30/09/2012
Kích thước: 124.72 kB
Downloads: 15951

Giúp sinh viên có cơ hội thực tập dạng bài tập quyền chọn chứng khoán nhằm biết được các ứng dụng của quyền chọn trong thị trường chứng khoán.

Thị trường Chứng khoán - Bài tập Định giá Chứng khoán Thị trường Chứng khoán - Bài tập Định giá Chứng khoán

hot!
Ngày tạo: 17/04/2012
Ngày chỉnh sửa: 26/04/2012
Kích thước: 638.42 kB
Downloads: 6903

Giúp sinh viên có cơ hội thực tập nhiều dạng bài tập định giá chứng khoán nhằm hiểu rõ các công thức của bài học lần trước cũng như hiểu được giá trị thực tế của các công cụ tài chính trên thị trường.