Điểm thi

Điểm thi các lớp thầy Đinh Tiên Minh tham gia giảng dạy.

Sắp xếp theo : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng dần ]

Điểm quá trình môn MCB_IB05CLCK42_ST6_UEH Điểm quá trình môn MCB_IB05CLCK42_ST6_UEH

new!
Ngày tạo: 22/04/2017
Ngày chỉnh sửa: 22/04/2017
Kích thước: 59.32 kB
Downloads: 48

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 24/04/2017.

Điểm quá trình môn MQT_IBK40_CT5_UEH Điểm quá trình môn MQT_IBK40_CT5_UEH

new!
Ngày tạo: 22/04/2017
Ngày chỉnh sửa: 22/04/2017
Kích thước: 74.24 kB
Downloads: 18

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 23/04/2017.

Điểm quá trình môn MCB_IBK41_CT7_UEH Điểm quá trình môn MCB_IBK41_CT7_UEH

new! & hot!
Ngày tạo: 22/04/2017
Ngày chỉnh sửa: 22/04/2017
Kích thước: 62.72 kB
Downloads: 221

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 24/04/2017.

Điểm quá trình môn MQT_FTK2013TP2_TT6_UEH Điểm quá trình môn MQT_FTK2013TP2_TT6_UEH

new!
Ngày tạo: 22/04/2017
Ngày chỉnh sửa: 22/04/2017
Kích thước: 60.43 kB
Downloads: 10

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 24/04/2017.

Điểm quá trình môn MCB_FNK41_ST5_UEH Điểm quá trình môn MCB_FNK41_ST5_UEH

new! & hot!
Ngày tạo: 21/04/2017
Ngày chỉnh sửa: 21/04/2017
Kích thước: 68.79 kB
Downloads: 323

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 23/04/2017.

Điểm quá trình môn PR_MarLTK21_TT4_UEH Điểm quá trình môn PR_MarLTK21_TT4_UEH

new!
Ngày tạo: 20/04/2017
Ngày chỉnh sửa: 20/04/2017
Kích thước: 63.86 kB
Downloads: 40

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 22/04/2017.

Điểm quá trình môn MCB_FTK41_ST4_UEH Điểm quá trình môn MCB_FTK41_ST4_UEH

new! & hot!
Ngày tạo: 20/04/2017
Ngày chỉnh sửa: 20/04/2017
Kích thước: 68.25 kB
Downloads: 339

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 22/04/2017.

Điểm quá trình môn PR_MarVB2K18B_TT2_UEH Điểm quá trình môn PR_MarVB2K18B_TT2_UEH

new!
Ngày tạo: 20/04/2017
Ngày chỉnh sửa: 20/04/2017
Kích thước: 58.37 kB
Downloads: 50

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 21/04/2017.

Điểm quá trình môn MCB_KOK41_CT3_UEH Điểm quá trình môn MCB_KOK41_CT3_UEH

new! & hot!
Ngày tạo: 20/04/2017
Ngày chỉnh sửa: 20/04/2017
Kích thước: 63.89 kB
Downloads: 190

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 21/04/2017.

Điểm quá trình môn Quản trị Marketing_ADK41_ST2_UEH Điểm quá trình môn Quản trị Marketing_ADK41_ST2_UEH

hot!
Ngày tạo: 29/03/2017
Ngày chỉnh sửa: 29/03/2017
Kích thước: 64.08 kB
Downloads: 190

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 31/03/2017.

Trang 1 trong tổng số 27