Điểm thi

Điểm thi các lớp thầy Đinh Tiên Minh tham gia giảng dạy.

Sắp xếp theo : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng dần ]

Điểm học phần môn B2B_CM34_K39_UEH Điểm học phần môn B2B_CM34_K39_UEH

new! & hot!
Ngày tạo: 18/01/2017
Ngày chỉnh sửa: 18/01/2017
Kích thước: 27.19 kB
Downloads: 200

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến 12h trưa ngày 19/01/2017.

Điểm học phần môn B2B_CM12_K39_UEH Điểm học phần môn B2B_CM12_K39_UEH

new! & hot!
Ngày tạo: 18/01/2017
Ngày chỉnh sửa: 18/01/2017
Kích thước: 30.3 kB
Downloads: 162

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến 12h trưa ngày 19/01/2017.

Điểm quá trình môn MQT_UEF Điểm quá trình môn MQT_UEF

new! & hot!
Ngày tạo: 17/01/2017
Ngày chỉnh sửa: 17/01/2017
Kích thước: 64.68 kB
Downloads: 256

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến 12h trưa ngày 17/01/2017.

Điểm học phần môn B2B_MR_K39_UEH Điểm học phần môn B2B_MR_K39_UEH

new! & hot!
Ngày tạo: 13/01/2017
Ngày chỉnh sửa: 13/01/2017
Kích thước: 43.24 kB
Downloads: 357

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 14/01/2017.

Điểm học phần môn PR_MR_K39_UEH Điểm học phần môn PR_MR_K39_UEH

new! & hot!
Ngày tạo: 10/01/2017
Ngày chỉnh sửa: 10/01/2017
Kích thước: 71.4 kB
Downloads: 308

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 10/01/2017.

Điểm học phần môn B2B_MR_VBK18B_UEH Điểm học phần môn B2B_MR_VBK18B_UEH

hot!
Ngày tạo: 20/12/2016
Ngày chỉnh sửa: 20/12/2016
Kích thước: 20.93 kB
Downloads: 151

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 21/12/2016.

Điểm học phần môn PR_VBK18_UEH Điểm học phần môn PR_VBK18_UEH

Ngày tạo: 06/12/2016
Ngày chỉnh sửa: 06/12/2016
Kích thước: 21.11 kB
Downloads: 92

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 04/12/2016.

Điểm quá trình môn PR_MRK39_UEH Điểm quá trình môn PR_MRK39_UEH

hot!
Ngày tạo: 06/12/2016
Ngày chỉnh sửa: 06/12/2016
Kích thước: 73.88 kB
Downloads: 464

Sinh viên xem điểm quá trình (làm tròn đến 0.5) trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 04/12/2016.

Điểm quá trình môn MQT_FT_K39_UEH Điểm quá trình môn MQT_FT_K39_UEH

hot!
Ngày tạo: 29/10/2016
Ngày chỉnh sửa: 29/10/2016
Kích thước: 196.06 kB
Downloads: 422

Sinh viên xem điểm quá trình (làm tròn đến 0.5) trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 28/10/2016.

Điểm quá trình môn B2B_CM12_K39_UEH Điểm quá trình môn B2B_CM12_K39_UEH

hot!
Ngày tạo: 27/10/2016
Ngày chỉnh sửa: 27/10/2016
Kích thước: 196.17 kB
Downloads: 411

Sinh viên xem điểm quá trình (làm tròn đến 0.5) trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 26/10/2016.

Trang 1 trong tổng số 26