Điểm thi

Điểm thi các lớp thầy Đinh Tiên Minh tham gia giảng dạy.

Sắp xếp theo : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng dần ]

Điểm học phần môn MCB_KOK41_CT3_UEH Điểm học phần môn MCB_KOK41_CT3_UEH

hot!
Ngày tạo: 23/06/2017
Ngày chỉnh sửa: 25/06/2017
Kích thước: 59.21 kB
Downloads: 107

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 24/06/2017.

Điểm học phần môn MCB_IBK41_CT7_UEH Điểm học phần môn MCB_IBK41_CT7_UEH

hot!
Ngày tạo: 23/06/2017
Ngày chỉnh sửa: 25/06/2017
Kích thước: 58.45 kB
Downloads: 216

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 24/06/2017.

Điểm học phần môn MCB_IB05CLCK42_ST6_UEH Điểm học phần môn MCB_IB05CLCK42_ST6_UEH

hot!
Ngày tạo: 22/06/2017
Ngày chỉnh sửa: 22/06/2017
Kích thước: 55.1 kB
Downloads: 171

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 23/06/2017.

Điểm học phần môn MCB_FTK41_ST5_UEH Điểm học phần môn MCB_FTK41_ST5_UEH

hot!
Ngày tạo: 22/06/2017
Ngày chỉnh sửa: 22/06/2017
Kích thước: 62.36 kB
Downloads: 374

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 23/06/2017.

Điểm học phần môn MCB_FTK41_ST4_UEH Điểm học phần môn MCB_FTK41_ST4_UEH

hot!
Ngày tạo: 22/06/2017
Ngày chỉnh sửa: 22/06/2017
Kích thước: 64.14 kB
Downloads: 339

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 23/06/2017.

Điểm học phần môn MQT_IBK40_UEH Điểm học phần môn MQT_IBK40_UEH

hot!
Ngày tạo: 15/06/2017
Ngày chỉnh sửa: 15/06/2017
Kích thước: 63.85 kB
Downloads: 333

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 17/06/2017.

Điểm học phần môn QTMar_AD_K41_UEH Điểm học phần môn QTMar_AD_K41_UEH

hot!
Ngày tạo: 15/06/2017
Ngày chỉnh sửa: 15/06/2017
Kích thước: 56.29 kB
Downloads: 108

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 16/06/2017.

Điểm học phần môn MQT_FT_K2013TP2_UEH Điểm học phần môn MQT_FT_K2013TP2_UEH

Ngày tạo: 09/06/2017
Ngày chỉnh sửa: 09/06/2017
Kích thước: 56.57 kB
Downloads: 93

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 10/06/2017.

Điểm quá trình môn B2B_MR_LTK21_UEH Điểm quá trình môn B2B_MR_LTK21_UEH

Ngày tạo: 07/06/2017
Ngày chỉnh sửa: 15/06/2017
Kích thước: 61.44 kB
Downloads: 81

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 08/06/2017.

Điểm học phần môn PR_MR_LTK21_UEH Điểm học phần môn PR_MR_LTK21_UEH

Ngày tạo: 07/06/2017
Ngày chỉnh sửa: 07/06/2017
Kích thước: 54.97 kB
Downloads: 52

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 08/06/2017.

Trang 1 trong tổng số 28