Điểm thi

Điểm thi các lớp thầy Đinh Tiên Minh tham gia giảng dạy.

Sắp xếp theo : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng dần ]

Điểm Học phần Môn MCB_UEH_QTKDK14 Điểm Học phần Môn MCB_UEH_QTKDK14

Ngày tạo: 01/09/2015
Ngày chỉnh sửa: 01/09/2015
Kích thước: 62.5 kB
Downloads: 73

Sinh viên xem điểm học phần trong file đình kèm.

Tỷ lệ điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần là 50% / 50%

Theo qui định của nhà trường, điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần và điểm học phần sẽ được làm tròn số chẵn

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 03/09/2015.

Điểm quá trình môn MCB_UEH_Tại chức_K2013_Tây Ninh Điểm quá trình môn MCB_UEH_Tại chức_K2013_Tây Ninh

hot!
Ngày tạo: 27/08/2015
Ngày chỉnh sửa: 27/08/2015
Kích thước: 72.34 kB
Downloads: 153

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với GV qua email đến hết ngày 29/08/2015.

Điểm quá trình môn MCB_UEH_QTKDK14 Điểm quá trình môn MCB_UEH_QTKDK14

hot!
Ngày tạo: 02/08/2015
Ngày chỉnh sửa: 02/08/2015
Kích thước: 61.65 kB
Downloads: 116

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến ngày 04/08/2015

Điểm Học phần Môn PR_VB2_K16B Điểm Học phần Môn PR_VB2_K16B

hot!
Ngày tạo: 25/06/2015
Ngày chỉnh sửa: 25/06/2015
Kích thước: 156.2 kB
Downloads: 126

Sinh viên xem điểm học phần trong file đình kèm.

Tỷ lệ điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần là 50% / 50%

Theo qui định của nhà trường, điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần sẽ được làm tròn đến 0,5. Điểm học phần sẽ làm tròn đến 0,1

Điểm Học phần MCB_UEH_TMK39 Điểm Học phần MCB_UEH_TMK39

hot!
Ngày tạo: 24/06/2015
Ngày chỉnh sửa: 24/06/2015
Kích thước: 65.73 kB
Downloads: 481

Sinh viên xem điểm học phần trong file đình kèm.

Tỷ lệ điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần là 40% / 60%

Theo qui định của nhà trường, điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần sẽ được làm tròn đến 0,5. Điểm học phần sẽ làm tròn đến 0,1

Điểm Học phần MCB_UEH_NTK39 Điểm Học phần MCB_UEH_NTK39

hot!
Ngày tạo: 24/06/2015
Ngày chỉnh sửa: 24/06/2015
Kích thước: 69.77 kB
Downloads: 571

Sinh viên xem điểm học phần trong file đình kèm.

Tỷ lệ điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần là 40% / 60%

Theo qui định của nhà trường, điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần sẽ được làm tròn đến 0,5. Điểm học phần sẽ làm tròn đến 0,1

Điểm quá trình môn MCB_Hutech_QTKD 01, 02 Điểm quá trình môn MCB_Hutech_QTKD 01, 02

hot!
Ngày tạo: 04/06/2015
Ngày chỉnh sửa: 04/06/2015
Kích thước: 96.67 kB
Downloads: 314

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm.

Tỷ lệ điểm quá trình và điểm kết thúc học phần là 30% - 70%

Mọi thắc mắc về điểm vui lòng liên hệ bằng email với GV đến hết ngày 04/06/2015

Điểm quá trình môn MCB_Hutech_QTKD03, 04 Điểm quá trình môn MCB_Hutech_QTKD03, 04

hot!
Ngày tạo: 04/06/2015
Ngày chỉnh sửa: 04/06/2015
Kích thước: 73.62 kB
Downloads: 296

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm.

Tỷ lệ điểm quá trình và điểm kết thúc học phần là 30% - 70%

Mọi thắc mắc về điểm vui lòng liên hệ bằng email với GV đến hết ngày 04/06/2015

Điểm quá trình môn PR_UEH_VB2K16 Điểm quá trình môn PR_UEH_VB2K16

hot!
Ngày tạo: 20/04/2015
Ngày chỉnh sửa: 20/04/2015
Kích thước: 57.48 kB
Downloads: 193

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm.

Tỷ lệ điểm quá trình và điểm kết thúc học phần là 50% - 50%

Mọi thắc mắc về điểm vui lòng liên hệ bằng email với GV đến hết ngày 23/04/2015

Điểm quá trình môn MCB_UEH_NTK39 Điểm quá trình môn MCB_UEH_NTK39

hot!
Ngày tạo: 17/04/2015
Ngày chỉnh sửa: 18/04/2015
Kích thước: 255.28 kB
Downloads: 569

Sinh viên xem điểm quá trình trong file đính kèm.

Tỷ lệ điểm quá trình và điểm kết thúc học phần là 30% - 70%

Mọi thắc mắc về điểm vui lòng liên hệ bằng email với GV đến hết ngày 20/04/2015

Trang 1 trong tổng số 20