Tài liệu giảng dạy

Các bạn sinh viên có thể tải tài liệu học của thầy Đinh Tiên Minh tại trang mục này.

Chuyên mục tài liệu

Marketing Cơ bản

Marketing Cơ bản ( 34 Bài )

“Marketing là quá trình quản trị nhằm nhận biết, dự đoán và đáp ứng những yêu cầu của khách hàng một cách hiệu quả và có lợi” - UK chartered Institute of Marketing

“Marketing là tiến trình qua đó cá nhân và tổ chức có thể đạt được nhu cầu và mong muốn thông qua việc sáng tạo và trao đổi sản phẩm và giá trị giữa các bên” - Philip Kotler - Principle of Marketing, 2007

Marketing Quốc tế

Marketing Quốc tế ( 30 Bài )

“Marketing quốc tế là hoạt động Marketing sản phẩm, dịch vụ và thông tin vượt qua biên giới chính trị của một quốc gia. Do đó, nó cũng bao gồm đầy đủ các thành phần như Marketing nội địa. Đó là việc lập kế hoạch, thực hiện các chương trình truyền thông, phân phối, giá cả và dịch vụ sau hỗ trợ bán hàng cho các khách hàng cuối cùng của công ty.” - Gerald ALBAUM - Professor of Marketing at the University of Oregon and Senior Research Fellow at the IC2 Institute, the University of Texas at Austin

Quan hệ Công chúng-PR

Quan hệ Công chúng-PR ( 17 Bài )

“PR là người khác nói về mình còn quảng cáo là mình nói về mình. PR mang tính khách quan cao, thường dùng các phương tiện trung gian để thông tin tuyên truyền, tạo dựng hình ảnh cho nên mọi thông điệp đến với các nhóm đối tượng tiêu dùng dễ dàng được chấp nhận hơn, ít thể hiện tính thương mại hơn. Người tiêu dùng khi tiếp nhận thông tin về hàng hoá, dịch vụ thường cảm thấy thoải mái và dễ tin hơn”. - PGS-TS Tạ Ngọc Tấn – Giám đốc Học Viện Báo Chí

Marketing Công nghiệp (B2B Marketing)

Marketing Công nghiệp (B2B Marketing) ( 16 Bài )

Thị trường công nghiệp là tất cả các tổ chức mua hàng hóa và dịch vụ để sử dụng cho việc tạo ra hàng hoá và dịch vụ của chính họ.