Tài liệu giảng dạy

Các bạn sinh viên có thể tải tài liệu học của thầy Đinh Tiên Minh tại trang mục này.

Chuyên mục tài liệu

Quản trị Marketing

Quản trị Marketing ( 9 Bài )

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tản, cô đọng, súc tích về hoạt động quản trị Marketing trong một doanh nghiệp, cụ thể:

 Bản chất của Quản trị Marketing và sự khác biệt của nó đối với Marketing căn bản.

 Những yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô tác động đến việc lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược Marketing.

 Hệ thống thông tin Marketing trong một doanh nghiệp được xây dựng như thế nào và hỗ trợ gì cho công tác nghiên cứu thị trường.

 Khách hàng của một doanh nghiệp bao gồm những ai và hành vi ra quyết định khi mua sản phẩm của họ diễn ra như thế nào.

 Các chiến lược cụ thể mà doanh nghiệp cần thực hiện từ công việc phân khúc thị trường đến việc xây dựng các chiến lược cụ thể cho từng chữ P trong Marketing.

 Tổ chức, thực hiện và điều hành phòng Marketing trong một doanh nghiệp.

Marketing Cơ bản

Marketing Cơ bản ( 34 Bài )

“Marketing là quá trình quản trị nhằm nhận biết, dự đoán và đáp ứng những yêu cầu của khách hàng một cách hiệu quả và có lợi” - UK chartered Institute of Marketing

“Marketing là tiến trình qua đó cá nhân và tổ chức có thể đạt được nhu cầu và mong muốn thông qua việc sáng tạo và trao đổi sản phẩm và giá trị giữa các bên” - Philip Kotler - Principle of Marketing, 2007

Marketing Quốc tế

Marketing Quốc tế ( 30 Bài )

“Marketing quốc tế là hoạt động Marketing sản phẩm, dịch vụ và thông tin vượt qua biên giới chính trị của một quốc gia. Do đó, nó cũng bao gồm đầy đủ các thành phần như Marketing nội địa. Đó là việc lập kế hoạch, thực hiện các chương trình truyền thông, phân phối, giá cả và dịch vụ sau hỗ trợ bán hàng cho các khách hàng cuối cùng của công ty.” - Gerald ALBAUM - Professor of Marketing at the University of Oregon and Senior Research Fellow at the IC2 Institute, the University of Texas at Austin

Quan hệ Công chúng-PR

Quan hệ Công chúng-PR ( 19 Bài )

“PR là người khác nói về mình còn quảng cáo là mình nói về mình. PR mang tính khách quan cao, thường dùng các phương tiện trung gian để thông tin tuyên truyền, tạo dựng hình ảnh cho nên mọi thông điệp đến với các nhóm đối tượng tiêu dùng dễ dàng được chấp nhận hơn, ít thể hiện tính thương mại hơn. Người tiêu dùng khi tiếp nhận thông tin về hàng hoá, dịch vụ thường cảm thấy thoải mái và dễ tin hơn”. - PGS-TS Tạ Ngọc Tấn – Giám đốc Học Viện Báo Chí

Marketing Công nghiệp (B2B Marketing)

Marketing Công nghiệp (B2B Marketing) ( 17 Bài )

Thị trường công nghiệp là tất cả các tổ chức mua hàng hóa và dịch vụ để sử dụng cho việc tạo ra hàng hoá và dịch vụ của chính họ.